Kancelaria prawna, a prawo karne – jak to jest?

Wiele osób myśli, że praca adwokata w obszarze prawa karnego ogranicza się tylko do obrony oskarżonych. Tymczasem jednak, to tylko wycinek możliwych działań. Obrona oskarżonego to naturalnie jedno z najcięższych zadań procesowych adwokata. Kancelaria adwokacka przystępując do obrony musi dokładnie zbadać stan faktyczny sprawy oraz ocenić jakie możliwości argumentacji będą najbardziej korzystne. Niewątpliwie jednak sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana, jeżeli o pomoc zwraca się osoba, której już przedstawiono zarzuty. W takiej sytuacji trzeba brać pod uwagę nie tylko wydarzenia z czasu popełnienia czynu, ale także działania i oświadczenia złożone wcześniej w sprawie. Jeżeli oskarżony chce mieć zapewnioną największą ochronę, kancelaria prawna powinna brać udział w sprawie od najwcześniejszych jej momentów. 

Kancelaria prawna – Obrona pokrzywdzonego

Kancelaria adwokacka może pomóc także osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W postępowaniu przygotowawczym (a więc jeszcze przed skierowaniem aktu oskarżenia do sądu), pokrzywdzony i podejrzany są stronami. Na tym etapie sprawy, strona może dokonywać swobodnie czynności procesowej. Pokrzywdzony, którego reprezentuje kancelaria adwokacka z pewnością będzie wykonywał swoje prawa w sposób prawidłowy. Kiedy sprawa trafi przed sąd, pokrzywdzony może uczestniczyć w procesie jako oskarżyciel posiłkowy. W takim wypadku, kancelaria prawna także może się przydać. Adwokat będący pełnomocnikiem pokrzywdzonego będzie podnosił w sądzie argumenty świadczące na korzyść tezy oskarżenia. Nie chodzi tutaj tylko o prywatne poczucie sprawiedliwości- warto pamiętać, że sąd może orzecz na rzecz pokrzywdzonego odszkodowanie. By zwiększyć pewność takiej decyzji sądu, kancelaria prawna musi podnosić stosowne argumenty. W dużych miastach, takich jak Olsztyn działa coraz więcej kancelarii pomagających pokrzywdzonym. 

Prawo karne w biznesie

Warto pamiętać, że kancelaria adwokacka świadczy pomoc nie tylko osobom fizycznym. Także firmy mogą skorzystać z usług, jakie świadczy kancelaria prawna. Prowadzenie działalności w takich miastach jak Olsztyn może wiązać się z niebezpieczeństwem ze strony kontrahentów działających w nieprawidłowy sposób. W skrajnych przypadkach może narazić to osoby decyzyjne w spółce na odpowiedzialność karną bądź karnoskarbową. Istnieje coraz więcej kancelarii przyjmujących biznesowy model działania, przykładowo https://adwokatkakowski.pl/

Prowadząc działalność w mieście takim jak Olsztyn można także prowadzić działalność a większą skalę. To wiąże się z wyższym poziomem zabezpieczeń prawnych, jakie powinien podjąć przedsiębiorca. Jednym z nich jest podjęcie działań mających na celu stworzenia systemu procedur w ramach criminal compliance. Pozwoli to na zapewnie pełnej zgodności procedur wewnętrznych przedsiębiorcy z obowiązującym prawem, a także zminimalizuje ryzyko popełnienia przestępstwa przez osoby pracujące w firmie. Olsztyn to miasto, gdzie można spotkać bardzo dobre kancelarie zajmujące się opisanymi wyżej sprawami karnymi.